Bitrix24 Logo

LOGO Tiger – Bitrix24 Entegrasyonu

İçerik tablosu

Bitrix24’ten LOGO Tiger’a Sipariş Aktarımı

Fabrika ve depolarının yönetimi için LOGO Tiger 3 / Tiger 3 Enterprise ERP yazılımı kullanan firmaların, Bitrix24 yazılımının gelişmiş CRM/ satış süreçlerinin yönetimi ve BPM / iş süreçlerinin otomasyonu imkanlarından istifade edebilmesi geliştirmeye maksadıyla başladığımız entegrasyon ürünümüz kullanıma hazır hale gelmiştir.

 

GLOBALNET LOGO Çözüm ortağı olarak, Entegrasyon ve Yazılım Geliştirme ekibimizin çalışması sonucunda, bilgi aktarım ihtiyacı ve mekanizmaları analiz edilerek, yazılım geliştirme stratejimiz belirlenmiştir.

 

Yazılım Özellikleri

 • Bitrix24’te oluşturulan sipariş kartlarına eklenen ürünlerin stok ve fiyat bilgilerinin LOGO Tiger’dan alınması,
 • Bitrix24’ten LOGO Tiger’a sipariş, irsaliye, fatura oluşturulacak şekilde müşteri, ürün ve satış bilgilerinin aktarılması,
 • Sipariş aktarımı aşamasında, LOGO Tiger’da mevcut olmayan Müşteri (Cari Hesap) kartlarının otomatik olarak oluşturulması,
 • LOGO Tiger’da oluşturulan sipariş, irsaliye, fatura ve cari hesap bilgilerinin fiş numaralarının Bitrix’teki ilgili kartlara yazılması,
 • LOGO Tiger’da oluşturulan ve güncellenen ürün (stok kartı) bilgilerinin Bitrix24’e aktarılması

fonksiyonları gerçekleştirilmiştir.

Yazılım Bileşenleri

Bitrix24’te çalışan satış temsilcilerinin, herhangi bir özel komut kullanmasına gerek olmadan, sadece DEAL kartlarının aşamalar arasında taşınması ile LOGO Tiger’a aktarılmasına yönelik fonksiyonlar çalıştırılmaktadır.

LOGO Tiger’da oluşturulan veya güncellenen fişlerin takip edilerek Bitrix24’e aktarılması için ise, Windows platformunda çalışan özel bir aktarım yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılımda kontrol frekansı, işlenecek kayıt sayısı gibi parametreler kullanıcı tarafından ayarlanarak, Tiger yazılımının optimum performansla çalışması sağlanmaktadır.

LOGO Tiger – Bitrix24 Entegrasyonu GLOBALNET

Windows Uygulaması tarafından, LOGO Tiger’da güncellenen ürünlerin takip edilerek otomatik bir şekilde Bitrix24’e aktarımı

Bitrix24 arayüzünde çalışan satış temsilcisi tarafında;

 • Kullanıcı dostu bir arayüz içerisinde sipariş kartı oluşturulmakta,
 • Sürükle Bırak mantığıyla aşama değişikliği yapılarak (Fiyat Güncelle, Sipariş Aktar, vb.) stok ve fiyat bilgileri sorgulanmakta,
 • Sipariş kartının Tiger’a gönder aşamasına sürüklenmesi ile sipariş otomatik olarak aktarılmakta,
 • İşlem sonucu, hata mesajları ve LOGO Tiger’da oluşturulan kartların ID’leri, sipariş kartı üzerine yazılmaktadır.

Hata Oluşmadan Tespit Etme ve Kullanıcı Eğitimi

 • Aşağıdaki durumlar kontrol edilerek kullanıcıya uyarı mesajı verilmekte, sipariş’in ERP tarafına aktarılması engellenmekte ve kullanıcıya işlemin ne şekilde yapılması gerektiği belirtilmekte veya otomatik olarak fiş oluşturulmaktadır:
  • Sipariş kartı ile seçilen ürünlerin para birimlerinin farklı olması,
  • Gönderilecek ürünlerin Tiger’da mevcut olmaması,
  • Müşteri bilgisinin Tiger’da mevcut olmaması.